EMB-test

Energetische morfologische bloedtest

Alles om ons heen is energie en al het leven om ons heen bestaat uit trillingen. Ook alle cellen in het lichaam een cel-eigen energetische waarde. Zo heeft ook iedere stof heeft een eigen specifieke trilling of frequentie.

De Energetisch Morfologische Bloedtest maakt gebruik van deze afzonderlijke trillingen en frequenties in het bloed. Door middel van een bioresonantie meting wordt jouw bloed geanalyseerd en vervolgens krijg je een overzicht van de fysieke en mentale gezondheid. De meting zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan. Het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Door deze meting geeft ons lichaam op trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen. De test geeft altijd prioriteit aan wat er op dat moment behandeld moet worden. Het kan zijn dat iemand last heeft van hormoonklachten, maar de hormoonparameters op 0 staan. Hoe is dit dan te verklaren? Het kan zijn dat er energetische verstoringen te zien zijn in bijvoorbeeld de oorzaken van de hormoonklachten zoals veel stress in het systeem. De test geeft de prioriteit aan de stress en geeft dus hormonen op 0 aan. Als de klachten van stress dan worden aangepakt, kan het dus ook zijn dat de hormoonklachten verminderen en worden deze dus ook indirect behandeld. De test geeft de prioriteit aan van wat jouw lichaam op dat moment het meest nodig heeft.

Deze EMB bloedtest verschilt met het bloedonderzoek bij de huisarts doordat naast het reguliere bloedonderzoek je bloed ook onder een microscoop bekeken wordt met het blote oog en holistisch via een bioresonantie apparaat. De testmethode is niet wetenschappelijk bewezen en vervangt daardoor ook niet het reguliere bloedonderzoek. De test laat vooral mooie inzichten zien in de praktijk. Bij een regulier bloedonderzoek wordt er gekeken hoeveel van de stof in het bloed zit, maar wordt er niet gekeken naar hoe jouw cel er aan toe is. Hoe weten we dan of het bloed daadwerkelijk de cel bereikt en wordt opgenomen? Bij het energetisch meten wordt er dus echt gekeken naar wat heeft jouw cel nodig en hoe reageren jouw cellen op de bepaalde stoffen. Wat wordt er goed opgenomen en wat niet. Het kan ook zo zijn dat de B12-waarde in het reguliere beeld goed is (in de bloedbaan), maar bij de energetische meting (in de cel) te laag is. Dit kan ook komen door een opnameprobleem van de b12 of bijvoorbeeld een slecht werkende systeem het lichaam, waardoor de stof niet goed opgenomen kan worden.

Bij het afnemen van de test wordt er door middel van een vingerprik bloed afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht op een holistische manier. Reguliere bloedwaarden worden aangevuld met complementaire waardes. Deze test geeft een heel mooi inzicht in jouw huidige gezondheid. De test meet verschillende waarden en brengt deze in kaart zoals: basis hematologie, levend bloedanalyse, de vitaminen & mineralenstatus, de hormoonbalans, neurotransmitters,  stressparameters, meridianen, energetische pathogeen belasting, darmparameters, energetische blokkades en energetische intoleranties.

Sta jij open voor alternatieve geneeskunde, ben jij gemotiveerd om veranderingen aan te passen in jouw huidige leefstijl en/of kom jij via het reguliere circuit niet verder met jouw klachten? Dan kan de EMB-test een mooie manier om jouw klachten via een ander perspectief te bekijken en te gaan behandelen. Ook kan de test een mooie health check zijn om te kijken hoe jouw gezondheid ervoor staat en preventief aan de slag te gaan met jouw gezondheid!

 

* De EMB-test wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Mijn werkwijze

Bij de afname van de bloedtest hebben we eerst een intakegesprek van ongeveer 60 minuten face-to-face in de praktijk. Vervolgens vullen we samen nog een kleine vragenlijst in en nemen we bloed af door middel van een vingerprik. Dit duurt ongeveer nog 15-30 minuten, waardoor de totale afspraak tussen de 75-90 minuten duurt. Als jij het fijner vind om zelf bloed af te nemen mag dit ook en geef ik je een testkit + handleiding mee om dit thuis te doen.

In dit gesprek nemen we ook jouw doelstellingen,  leefstijl en klachtenpatroon door. Tijdens het gesprek vraag ik ook veel door, waardoor we ook een mooie diepgang kunnen creëren en ik jou en jouw eventuele klachtenpatroon net wat beter leer kennen. Tenslotte kunnen we gebruik maken van de Tanita weegschaal, die ook de vetmassa, spiermassa en de vochtbalans berekend.

Nadat ik de uitslag van het lab terug heb (dit kan ongeveer 2-4 weken duren). Maak ik op basis van alle gegevens  een plan van aanpak met daarin richtlijnen, tips en een persoonlijk voedingsschema, supplementen- en leefstijl advies. Tenslotte krijg je een uitgebreid document met de waardes van de test + betekenis.

Je krijgt dus een uitgebreid werkdocument waar je veel informatie uit kunt halen en waarmee je zelfstandig aan de slag kunt gaan. Wel raad ik het aan om nog één of meerdere vervolgafspraken in te plannen om de voortgang te bespreken en om de puntjes op de i te zetten.